Деякі питання можливості використання ехолокаціїї донної частини гідросфери під час проведення слідчих (розшукових) дій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-03-22
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Доведено що вивчення можливостей застосування гідроакустичних систем під час пошуку криміналістично значущої доказової інформації в гідросфері в ході проведення слідчих (розшукових) дій є суттєвим та потребує подальшого дослідження. It has been proven that the study of the possibilities of using hydroacoustic systems during the search for forensically significant evidentiary information in the hydrosphere during investigative (search) actions is essential and requires further research.
Опис
Ключові слова
ехолокація, моделювання частот радіохвиль, проведення слідчих (розшукових) дій, гідросфера, криміналістичні дослідження, досудове розслідування, доказова інформація в гідросфері. echolocation, modeling of radio wave frequencies, conducting investigative (research) actions, hydrosphere, forensic investigations, pre-trial investigation, evidentiary information in the hydrosphere.
Бібліографічний опис
Афонін, Д. Деякі питання можливості використання ехолокаціїї донної частини гідросфери під час проведення слідчих (розшукових) дій. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократич ної правової держави: матеріали XV міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 22 березня 2023 р. Одеса: ОДУВС, 2023. С.142-144.