АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016-05-27
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Необхідність подальшого здійснення заходів з запобігання корупції в підрозділах Національної поліції України дозволила автору констатувати, що існує нагальна потреба в розробці нових підходів у відбору кадрів, застосування ефективних заходів щодо боротьби за хабарництвом і правопорушеннями, які скоюють працівники правоохороних органів. The need for further measures to prevent corruption in the units of the National Police of Ukraine allowed the author to state that there is an urgent need to develop new approaches to personnel selection, use of effective measures to combat bribery and offenses committed by law enforcement officers.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Власова, Ю. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ. «Запобігання корупції в Україні» (2016; Одесса). Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції 27 травня 2016 року. – Одесса: ОДУВС, Кафедра адміністративного права та адміністративного процесу, 2016. – 176 с. С.128-133.