Роль політики та права в інтелектуально-інформаційному полі соціального існування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
Анотація
У статті здійснено аналіз політико-право-вого регулювання сучасних інформаційних пріоритетів в Україні; розглянуто ключові константи філософського розуміння такого регулювання, як політика, право та інформація, а також способи філософського їх розуміння в соціальному контексті. The article analyzes the political and legal regulation of modern information priorities in Ukraine; address key constant philosophical understanding of such regulation, as politics, law and information, as well as ways of their philosophical understanding of the social context.
Опис
Ключові слова
інформаційний простір, суспільна свідомість, інформаційна самоідентифікація, інформаційна війна, культурний фільтр., : information space, social awareness, self-identification information, information warfare, cultural filter.
Бібліографічний опис
Надибська О.Я. Роль політики та права в інтелектуально-інформаційному полі соціального існування / О. Я. Надибська // Політикус. - 2015. - Вип. 1. - С. 72-76.