Примусові заходи у змісті надзвичайних адміністративно-правовоих режимів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Розглянуто примусові заходи у змісті надзвичайних адміністративно-правових режимів. Coercive measures in the content of emergency administrative and legal regimes are considered.
Опис
Ключові слова
надзвичайний правовий режим, адміністративний примус, адміністративно-попереджеувалні заходи, адміністративні стягнення, emergency legal regime, administrative coercion, administrative precautionary measures, administrative penalties
Бібліографічний опис
Кузніченко C.О. Примусові заходи у змісті надзвичайних адміністративно-правовоих режимів // Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави : зб матеріалів доп. учасн. Міжнародної наук.-практ. конф. Одеса : ОДУВС,2009. С. 214-215.