ДО ПИТАННЯ ПРО СКЛАДОВІ МЕХАНІЗМУ ЗАПОБІГАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-10-20
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У ході проведеного дослідження було встановлено, що теоретичні питання застосування адміністративно-запобіжних заходів є доволі розробленими. Наявною є доволі грунтовна класифікація адміністративно-запобіжних заходів та характеристика їх юридичного змісту. Однак, незважаючи на досить велику кількість адміністративно-запобіжних заходів, які використовуються в превентивній діяльності правоохоронних органів, більшість з них залишається не в повній мірі нормативно врегульованими, що при практичному їх застосуванні викликає багато проблемних питань. In the course of the conducted research, it was established that the theoretical issues of the application of administrative preventive measures are quite developed. There is a fairly thorough classification of administrative preventive measures and a description of their legal content. However, despite the rather large number of administrative preventive measures used in the preventive activities of law enforcement agencies, most of them remain not fully regulated, which causes many problematic issues in their practical application.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Баранов, С. ДО ПИТАННЯ ПРО СКЛАДОВІ МЕХАНІЗМУ ЗАПОБІГАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ. Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, м. Одеса, 20 жовтня 2023 р. – Одеса : ОДУВС, 2023. С.17-21.