ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ОФІЦЕРІВ ГРОМАДИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-04-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Необхідно зазначити, що поліцейські офіцери громади здійснюють значну профілактичну та соціальну роботу, спрямовану на попередження поширення коронавірусної інфекції. Зрозуміло, що всі працівники Національної поліції залучені до здійснення цієї діяльності, але такі офіцери є «найближчими» до населення, тож їх робота більш ефективніша. Крім того, знаючи мешканців своєї громади, їм легше знаходити найбільш дієві заходи впливу на поведінку людей та методи впливу на їх правосвідомість. Тож діяльність поліцейських офіцерів громади є значним позитивним внеском у загальнодержавну справу боротьби з пандемією COVID-19. It should be noted that community police officers carry out significant preventive and social work aimed at preventing the spread of the coronavirus infection. It is clear that all employees of the National Police are involved in the implementation of this activity, but such officers are "closest" to the population, so their work is more effective. In addition, knowing the residents of their community, it is easier for them to find the most effective measures to influence people's behavior and methods of influencing their legal awareness. Therefore, the activities of community police officers are a significant positive contribution to the nationwide fight against the COVID-19 pandemic.
Опис
Ключові слова
концепція сommunity рolicing, співпраця з громадою, дільничний офіцер поліції, превентивні заходи, пандемія COVID-19,, the concept of community policing, cooperation with the community, precinct police officer, preventive measures, the COVID-19 pandemic,
Бібліографічний опис
Берендєєва А.І., Маслова К.В. ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ОФІЦЕРІВ ГРОМАДИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19. Актуальні питання охорони громадського порядку в умовах карантину: матеріали Всеукраїнського науково-практичного круглого столу, м. Одеса, 30 квітня 2021 р. – Одеса : ОДУВС, 2021. С. 14 - 17.