ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ ТА МЕТОДИ ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ КІБЕРТЕРОРИЗМУ ЯК ЗАГРОЗИ ГЛОБАЛЬНІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016-10-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автор зазначає,що кібертероризм як новий вид тероризму потребує детального та поглибленого дослідження, а саме в контексті шляхів його протидії та запобігання. Величезною прогалиною з цього питання є відсутність закріплення основних положень кібертероризму та способів його протидії на законодавчому рівні. Через це найбільш дієвим напрямом у вирішенні комплексної проблеми протидії кіберзлочинності у наш час є міжнародне співробітництво правоохоронних органів у сфері інформаційної безпеки на основі узгодження національного та міжнародного законодавства. The author notes that cyber terrorism as a new type of terrorism requires detailed and in-depth research, namely in the context of ways to counter and prevent it. A huge gap in this matter is the lack of consolidation of the main provisions of cyber terrorism and ways of countering it at the legislative level. Because of this, the most effective direction in solving the complex problem of countering cyber crime nowadays is the international cooperation of law enforcement agencies in the field of information security based on the harmonization of national and international legislation.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Коцюба С.М. ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ ТА МЕТОДИ ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ КІБЕРТЕРОРИЗМУ ЯК ЗАГРОЗИ ГЛОБАЛЬНІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ. Актуальні проблеми професійної підготовки поліцейського: матеріали кругл. столу, м.Одеса, 26 жовтня 2016 р. — Одеса : ОДУВС, 2016. — 204 с.С. 98-101.