ГЕНЕЗА ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-03-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автором наголошується, що найбільш очевидним вираженням зрілості громадянського суспільства, виходячи з проведеного аналізу, є його ефективний контроль над військовою організацією держави (сектором безпеки і оборони) і системою національної безпеки країни в мирний час. Водночас здатність громадянського суспільства підпорядковуватися вимогам надзвичайних правових режимів в особливий період засвідчує його готовність адекватно сприйняти певні обмеження, якщо цього вимагають національні інтереси. The author emphasizes that the most obvious expression of the maturity of civil society, based on the conducted analysis, is its effective control over the military organization of the state (security and defense sector) and the country's national security system in peacetime. At the same time, the ability of civil society to submit to the requirements of emergency legal regimes in a special period proves its readiness to adequately accept certain restrictions if national interests require it.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Дулгер В.В. ГЕНЕЗА ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демокра- тичної правової держави: матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 26 березня 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. 268 с. С. 34-36.