ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОЛАБОРАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-07-21
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність» від 03.03.2022 р. № 2108-IX Кримінальний кодекс України доповнено статтею 111-1 «Колабораційна діяльність». В пояснювальній записці до цього Закону зазначено, що колабораціонізм як явище підриває національну безпеку України та становить безпосередню загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності, конституційного ладу та іншим національним інтересам України, тому повинен нести за собою відповідальність, встановлену законом. Крім того, постконфліктне врегулювання неможливе без відновлення справедливості та обмеження ряду прав осіб, причетних до колабораціонізму, що можливо вирішити виключно законом. The Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Regarding Establishing Criminal Liability for Collaborative Activities" dated 03.03.2022 No. 2108-IX added Article 111-1 "Collaborative Activities" to the Criminal Code of Ukraine.The explanatory note to this Law states that collaborationism as a phenomenon undermines the national security of Ukraine and poses a direct threat to state sovereignty, territorial integrity, the constitutional order and other national interests of Ukraine, therefore it must bear responsibility established by law. In addition, post-conflict settlement is impossible without restoring justice and restricting a number of rights of persons involved in collaborationism, which can only be resolved by law.
Опис
Ключові слова
колабораційна діяльність, кримінальний кодекс, покарання, collaborative activity, criminal code, punishment
Бібліографічний опис
Резніченко Г.С. Деякі проблеми кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність. Актуальні питання кримінально-правової кваліфікації, документування та розслідування колабораціонізму : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21 липня 2022 р., м. Одеса, ОДУВС. С.97-103.