Роль громадських організацій у запобіганні корисливо-насильницькій злочинності неповнолітніх (досвід США та країн Європейського Союзу)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Статтю присвячено дасвіду запобігання корисливо-насильницької злочинності неповнолітніх у США та країнах ЄС. Розглянуто досвід провідних країн ЄС та США, де рівень злочинності є меншим і відповідно, профілактика корисливо-нацильницької злочинності неповнолітніх широко застосовується. Окрему увагу автора зосереджено на різноманітних превентивних заходах, які реалізуються за досвідом різних країн. Зокрема, пропонується звернути увагу на залучення в Україні громадських організацій та населення нашої держави до реалізації заходів запобігання корисливо-насильницькій злочинності неповнолітніх, окрім поліції та інших органів державної влади. The article is devoted to the experience of preventing juvenile delinquency in the United States and EU countries. The experience of the leading EU and US countries, where the crime rate is lower and, accordingly, the prevention of mercenary juvenile delinquency is widely used. The author's special attention is focused on various preventive measures implemented in the experience of different countries. In particular, it is proposed to pay attention to the involvement in Ukraine of public organizations and the population of our country in the implementation of measures to prevent mercenary and violent crime of minors, in addition to the police and other public authorities.
Опис
Ключові слова
громадські організації, профілактика злочинності, корисливо-насильницька злочинність, злочинність неповнолітніх, зарубіжний досвід, public organizations, crime prevention, mercenary and violent crime, juvenile delinquency, foreign experience
Бібліографічний опис
Вєтєва Н.В. Роль громадських організацій у запобіганні корисливо-насильницькій злочинності неповнолітніх (досвід США та країн Європейського Союзу) // Південноукраїнський правничий часопис. 2018. № 2. С. 10 - 14.