Правові проблеми юридичних критеріїв розмежування правового режиму земель різних категорій у межах населених пунктів України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті досліджуються правові проблеми юридичних критеріїв розмежування правового режиму земель різних категорій у межах населених пунктів України, через принцип цільового використання земель та аспектів зонування територій населених пунктів. Робляться висновки та пропозиції. The article examines the legal problems of the legal criteria for delimiting the legal regime of lands of different categories within the settlements of Ukraine, due to the principle of targeted land use and aspects of zoning of the territories of settlements. Conclusions and proposals are made.
Опис
Ключові слова
землі населених пунктів, цільове призначення земель, категорія земель, зонування земель., land of settlements, purpose of land, category of land, zoning of land.
Бібліографічний опис
Сіряченко І.І. Правові проблеми юридичних критеріїв розмежування правового режиму земель різних категорій у межах населених пунктів України. Південноукраїнський правничий часопис. 2015. № 3. С. 104 - 106.