ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ МОРСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-12-23
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Авторка вважає що, наскільки чітко будуть регламентовані в нормативно-правових актах завдання, функції, повноваження суб’єктів і процедури забезпечення морської безпеки, буде багато в чому залежати остаточний результат роботи – зниження рівня злочинності. The author believes that how clearly the tasks, functions, powers of subjects and procedures for ensuring maritime safety will be regulated in the regulatory legal acts will largely depend on the final result of the work - a reduction in the level of crime.
Опис
Ключові слова
забезпечення морської безпеки, злочина діяльність у відкритому морі, ensuring maritime security, criminal activity on the high seas
Бібліографічний опис
Теслюк І.О. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ МОРСЬКОЇ БЕЗПЕКИ. International scientific conference «Maritime security of the Baltic-Black sea region: challenges and threats» : conference proceedings, December 23, 2021, Vol. 1. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”. Р. 204 - 206.