Проблеми покарання неповнолітніх в контексті інституту кримінальних проступків

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014-02-07
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Міжнародний гуманітарний університет та ін.
Анотація
Авторкою зазначено, що введення інституту кримінальних проступків вимагає переосмислення кримінально-правового впливу на неповнолітніх, у першу чергу, системи покарань для неповнолітніх. The author states that the introduction of the institution of criminal misdemeanors requires a rethinking of the criminal law impact on minors, primarily the system of punishment for minors.
Опис
Ключові слова
кримінальна юстиція, реформування, Кримінальний кодекс України, покарання неповнолітніх, заходи виховного впливу. criminal justice, reformation, the Criminal Code of Ukraine, punishment of minors, measures of educational influence.
Бібліографічний опис
Чекмарьова, І. Проблеми покарання неповнолітніх в контексті інституту кримінальних проступків. Заходи кримінально-правового впливу: проблеми нормативної регламентації та ефективності застосування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ( м. Одеса, 07 лютого 2014 року). - Одеса, 2014. С. 149-150.