ПРОБЛЕМИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ПРИ ЗМІНІ СТАТІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-02-28
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Метою даної статті є визначення правового статусу фізичної особи при зміні своєї статі, її положення у соціумі та спроба врегулювати дане питання на законодавчому рівні. The purpose of this article is to determine the legal status of an individual when changing his gender, his position in society, and an attempt to resolve this issue at the legislative level.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Резніченко С.В., Кривицька М.В. ПРОБЛЕМИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ПРИ ЗМІНІ СТАТІ. Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції м. Одеса, 28 лютого 2020 р. / редкол. В.П. Маковій та ін. – Одеса, ОДУВС, 2020. С. 137 - 139.