LEXICAL CHANGES IN THE ENGLISH LANGUAGE

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-04-24
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Having studied the most common methods of vocabulary change, we can learn that all the causes of vocabulary change have one common characteristic. That is, the prerequisite for the change of human language is the development of society, be it economic, social, scientific, technical, or other development. That is, we came to the conclusion that the language will change until society exists. Вивчивши найпоширеніші способи зміни словникового запасу, можна дізнатися, що всі причини зміни словникового запасу мають одну загальну характеристику. Тобто передумовою зміни людської мови є розвиток суспільства, будь то економічний, соціальний, науково-технічний чи інший розвиток. Тобто ми дійшли висновку, що мова буде змінюватися доти, доки буде суспільство.
Опис
Ключові слова
словниковий запас, зміна мови, лексичні зміни. vocabulary, language change, lexical changes.
Бібліографічний опис
Dovgulevich R. LEXICAL CHANGES IN THE ENGLISH LANGUAGE. Актуальні питання розвитку комунікації в професійній діяльності правоохоронних органів: виклики ХХІ століття: Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції (24 квітня 2023 року). Одеса: ОДУВС, 2023. С.94-96.