ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ШТРАФУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
м. Люблін, Польща
Анотація
визначаються проблемні питання щодо визначення органу, на який покладається виконання покарання у виді штрафу, а також доцільність повернення до компетенції Державної виконавчої служби виконання штрафу, як додаткового виду покарання. Вносяться пропозиції щодо відповідних змін у чинному кримінально-виконавчому законодавстві
Опис
Ключові слова
штраф, кримінально-виконавчі інспекції, Державна виконавча служба, уповноважений орган з питань пробації, fine, criminal-executive inspections, state executive service, authorized body on probation, штраф, уголовно-исполнительные инспекции, Государственная исполнительная служба, уполномоченный орган по вопросам пробации
Бібліографічний опис
Деякі проблеми законодавчого регулювання покарання у виді штрафу / Г. С. Резніченко // «Сучасна юриспруденція Європейського Союзу: взаємодія права, нормотворчості та практики» : матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( м. Люблін, Польща 17.04.2018 р.). - 2018. - С. 143-146.