«ОСНОВИ МЕДІАЦІЇ»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Кафедра цивільно-правових дисциплін факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності.
Анотація
В межах медіації передбачається, що учасники самостійно вирішують власний конфлікт без втручання офіційних осіб за організаційною допомогою медіатора. Формальним результатом медіації, як правило, є примирний договір. Перевагою укладання примирного договору, на відміну від винесеного судом рішення, є те що він має суб’єктивно справедливий характер, є юридично оформленим результатом для конкретних людей, а не для потреб правової системи. Якщо угоди досягти не вдалося (або одна зі сторін взагалі відмовляється від примирення), справа повертається до офіційної системи правосуддя. Within the framework of mediation, it is assumed that the participants independently resolve their own conflict without the intervention of officials with the organizational help of a mediator. The formal result of mediation is, as a rule, a settlement agreement. The advantage of concluding a conciliation agreement, in contrast to a decision made by a court, is that it has a subjectively fair character, it is a legally formalized result for specific people, and not for the needs of the legal system. If an agreement cannot be reached (or one of the parties refuses to reconcile altogether), the case returns to the formal justice system.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
"Основи медіації": Методичні рекомендації для проведення практичного заняття з елементами тренінгу у формі стимуляційної гри на тему «Медіація в кримінальному проваджені». Одеса: ОДУВС, 2022.