Умисел потерпілого як підства звільнення від цивільно-правової відповідальності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Характеризується мета жертви як підстава для звільнення від цивільної відповідальності. Ми також розглядаємо питання про кваліфікацію провини жертв таких категорій, як самозвинувачення. Характеризуются цели жертвы как основания для освобождения от гражданской ответственности. Мы также рассматриваем вопрос о квалификации вины жертв таких категорий, как самообвинение. Characterization of the intent of the victim as grounds for exemption from civil liability. We also consider the question of qualification as a fault of the victim of such categories as self-incrimination.
Опис
Ключові слова
заподіювач, потерпілий, умисел потерпілого, звільнення від цивільно-правової відповідальності, звільнення від завданої шкоди, самообмова, необережність., причинитель, потерпевший, умысел потерпевшего, освобождение от гражданско-правовой ответственности, освобождение от ущерба, самооговор, неосторожность., the victim, the victim, the intent of the victim, exemption from civil liability, exemption from damage, self-incrimination, negligence.
Бібліографічний опис
Церковна О.В. Умисел потерпілого як підства звільнення від цивільно-правової відповідальності / О.В. Церковна // Науковий часопис "Університетські наукові записки". - 2010. - № 4 (36). - С. 63 - 68.