ПРАВОВА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЯК ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-11-18
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Без впровадження домінуючих загальнолюдських культурних цінностей, цінностей самовираження жодне суспільство не має перспективи стати суспільством розвиненої правової культури. Формування образу культурної людини, яка знає свої права та здатна їх використовувати та відстоювати власні інтереси, бути почутим в суспільстві та приймати активну участь в його соціокультурному житті є першочерговим завданням, вирішення якого змінить життя наступних поколінь на краще. Without the introduction of dominant universal cultural values, values ​​of self-expression, no society has the prospect of becoming a society with a developed legal culture. Formation of the image of a cultured person who knows his rights and is able to use them and defend his own interests, to be heard in society and taking an active part in his socio-cultural life is of primary importance a task, the solution of which will change the lives of future generations for the better.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Березовський С., Надибська О.Я. ПРАВОВА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЯК ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ. Людина має право: соціально-гуманітарний дискурс у контексті реформаційних процесів в Україні: матеріали круглого столу 18 лист. 2021 р. / Одеса: ОДУВС, 2021. С.29 - 32.