МЕТОДОЛОГІЯ ПОБУДОВИ РЕЛЯЦІЙНИХ БАЗ ДАНИХ ДЛЯ ПІДСИСТЕМИ ААСУ «УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ВІДОМЧИХ УСТАНОВ»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
Анотація
Розглянуто питання організації інформаційного забезпечення підсистеми ААСУ „Управління фінансами відомчих установ”, концепцією якої є ідея комплексного управління фінансовими потоками, собівартістю продукції і персоналом виробництва в розрізі етапів стратегічного і оперативного планування, контролінгу, управлінського і оперативного обліку з виходом на бухгалтерський облік. Рассмотрены вопросы организации информационного обеспечения подсистемы ААСУ "Управление финансами ведомственных учреждений", концепцией которой является идея комплексного управления финансовыми потоками, себестоимости продукции и персоналом производства в разрезе этапов стратегического и оперативного планирования, контроллинга, управленческого и оперативного учета с выходом на бухгалтерский учет. In the article the questions of the organization of information support ubsystem AAСS "Financial management of departmental institutions", the concept of which is the idea of integrated management of financial flows, cost of production and staff of production in terms of stages of strategic and operational planning, controlling, management and records management with access to accounting.
Опис
Ключові слова
реляційні бази, контролін, оперативне планування, автоматизовані системи управління, інформація
Бібліографічний опис