ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ МЕДІАЦІЇ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ З АНГЛОСАКСОНСЬКОЇ І РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЮ ПРАВОВИМИ СІМ’ЯМИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-05-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автор вважає, що в історії становлення медіації в зарубіжних країнах можна виділити три етапи, а саме етап зародження медіації в зарубіжних країнах; перше застосування медіації при виникненні конфліктів; законодавче врегулювання процедури медіації при врегулюванні правових конфліктів, а також практичне її застосування. The author believes that three stages can be distinguished in the history of the formation of mediation in foreign countries, namely the stage of the emergence of mediation in foreign countries; the first use of mediation when conflicts arise; legislative regulation of the mediation procedure in the settlement of legal conflicts, as well as its practical application.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мирза С.С. ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ МЕДІАЦІЇ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ З АНГЛОСАКСОНСЬКОЇ І РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЮ ПРАВОВИМИ СІМ’ЯМИ. Медіація в судовій, правоохоронній та правозахисній системах: матеріали міжн. наук.-практ. конф., м. Одеса, 30-31 травня 2019 р. — Одеса: ОДУВС, 2019. —253 с. С.162-165.