ТЕМПОРАЛЬНІ ВЕЛИЧИНИ У ДОГОВОРАХ З ВИКОНАННЯ РОБІТ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-02-28
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Наведені автором міркування окреслюють значимість часових величин в ролі засобу до обмеження цивільних прав у договорах з виконання робіт та потребують подальшого дослідження з урахуванням наявного теоретичного та емпіричного матеріалу. The considerations given by the author outline the importance of time values ​​as a means of limiting civil rights in contracts for the performance of works and require further research taking into account the available theoretical and empirical material.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Маковій В.П. ТЕМПОРАЛЬНІ ВЕЛИЧИНИ У ДОГОВОРАХ З ВИКОНАННЯ РОБІТ. Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції м. Одеса, 28 лютого 2020 р. / редкол. В.П. Маковій та ін. – Одеса, ОДУВС, 2020. С. 97 - 99.