Культура спілкування в службовій діяльності поліцейського: теоретичний аспект

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-04-24
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Культура спілкування в службовій діяльності поліцейського має важливе значення для встановлення довіри, ефективної взаємодії з громадянами, вирішення конфліктів та виконання службових обов'язків з професіоналізмом та етикою. The culture of communication in the official activity of a police officer is important for establishing trust, effective interaction with citizens, resolving conflicts and performing official duties with professionalism and ethics.
Опис
Ключові слова
спілкування поліцейських, культура спілкування, службова діяльність, теоретичний аспект, професійна етика, психологічна підготовка. communication of police officers, culture of communication, official activity, theoretical aspect, professional ethics, psychological training.
Бібліографічний опис
Мельник, В. Культура спілкування в службовій діяльності поліцейського: теоретичний аспект. Актуальні питання розвитку комунікації в професійній діяльності правоохоронних органів: виклики ХХІ століття: Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції (24 квітня 2023 року). Одеса: ОДУВС, 2023. С.133-137.