ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Анотація
При дослідженні сутності підстав виникнення цивільно-правової відповідальності був зроблений висновок про те, що визначальною рисою при її настанні є додаткове обтяження порушника. Відповідно до цього і сплата неустойки, і відшкодування збитків є заходами відповідальності, бо мають риси додатковості й майнової обтяжливості для правопорушника. Отже, незалежно від винності правопорушника обов’язок відшкодувати заподіяну шкоду буде цивільно*правовою відповідальністю. When investigating the essence of the reasons for the emergence of civil liability, it was concluded that the defining feature of its occurrence is the additional burden on the violator. According to this, both the payment of a penalty and compensation for damages are measures of responsibility, because they have features additionality and property burden for the offender. So, regardless from the guilt of the offender, the obligation to compensate for the damage will be civil* legal liability.
Опис
Ключові слова
цивільно-правова відповідальність, економічні відносини, примус, civil liability, economic relations, coercion
Бібліографічний опис
Резніченко С.В., Церковна О.В. ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. Актуальні проблеми держави і права. 2007. Випуск 34. С. 291 - 296.