Особливості психологічної адаптації курсантів до навчання у ВНЗ системи МВС України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харків: ХНУВС;
Анотація
Проаналізовано поняття «психологічна адаптація курсантів», обговорено зміст цього феномена, визначено головні труднощі, що впливають на адаптаційний процес. Розглянуто найбільш типові симптоми психологічної дезадаптації курсантів-першокурсників. The concept of "psychological adaptation of cadets" is analyzed, the content of this phenomenon is discussed, the main difficulties influencing the adaptation process are identified. The most typical symptoms of psychological maladaptation of freshmen are considered.
Опис
Ключові слова
процес адаптації курсантів, взаємовідносини в колективі, особисті взаємовідносини, психологіний стан курсанта, the process of adaptation of cadets, relationships in the team, personal relationships, the psychological state of the cadet
Бібліографічний опис
Добровольська О.О. Особливості психологічної адаптації курсантів до навчання у ВНЗ системи МВС України // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 7 квіт. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 87 – 90.