Професійна усталеність майбутніх співробітників міліції як складова їхньої соціально-професійної зрілості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2002
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: НДРВВ ПУПУ ім. К.Д.Ушинського
Анотація
Зроблено спробу теоретичного та експериментального дослідження професійної усталеності як складової соціально-професійної зрілості майбутніх співробітників органів внутрішніх справ. Визначено структуру, критерії, показники та педагогічні умови формування професійної усталеності у курсантів навчальних закладів освіти МВС України. Для викладачів, курсантів, слухачів, ад'юнктів, всіх тих, хто цікавиться проблемами професійної освіти в спеціалізованих навчальних закладах «закритого» типу. An attempt at theoretical and experimental research has been made professional stability as a component of socio-professional maturity future law enforcement officers. The structure, criteria, indicators and pedagogical conditions of professional formation are determined stability of cadets of educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. For teachers, cadets, students, associate professors, all those who are interested in the problems of vocational education in specialized educational institutions "Closed" type.
Опис
Ключові слова
курсанти, професійна усталеність, навчальні заклади освіти МВС України, структура, адаптація, висновки, cadets, professional stability, educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, structure, adaptation, conclusions
Бібліографічний опис
Дяченко В.І., Яворська Г.Х. Професійна усталеність майбутніх співробітників міліції як складова їхньої соціально-професійної зрілості. Монографія. – Одеса: НДРВВ ПУПУ ім. К.Д.Ушинського, 2002. – 157 с.
Зібрання