ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ АЗІАТСЬКОЇ МОДЕЛІ КОРУПЦІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016-05-27
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Оскільки наша держава прагне інтеграції до Європейського союзу, виникає необхідність у швидкому і якісному виконанні певних обов’язків, зокрема боротьба з корупцією, ліквідація її проявів серед службових осіб та свідома протидія суспільства в цілому щодо корупційної поведінки. Тож одним із варіантів порятунку є вивчення та втілення в життя закордонного досвіду, а саме країн з успішно діючими політичними, правовими та організаційними механізмами подолання корупції. As our state seeks integration into the European Union, there is a need for quick and high-quality performance of certain duties, in particular the fight against corruption, the elimination of its manifestations among officials and the conscious opposition of society as a whole to corrupt behavior. So one of the options for salvation are the study and implementation of foreign experience, namely countries with successfully operating political, legal and organizational mechanisms for overcoming corruption.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Берендєєва, А. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ АЗІАТСЬКОЇ МОДЕЛІ КОРУПЦІЇ. «Запобігання корупції в Україні» (2016; Одесса). Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції 27 травня 2016 року. – Одесса: ОДУВС, Кафедра адміністративного права та адміністративного процесу, 2016. – 176 с. С.39-46.