Звільнення від покарання та його відбування як фактор запобігання злочинності неповнолітніх

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016-07-05
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
У статті аналізується феномен звільнення від покарання та його відбування в якості фактора за- побігання злочинності неповнолітніх. Здійснено кри- мінально-правовий та кримінологічний аналіз цього соціально-правового явища. Проаналізовано статис- тичні дані призначення покарання та звільнення від покарання та його відбування в Україні та у зарубіжних країнах. Надано соціально-правову характеристику цього інституту. Розкрито механізм запобіжного впливу на неповнолітніх звільнення від покарання та його відбування.
Опис
Ключові слова
неповнолітній, кримінальне пока- рання, звільнення від покарання та його відбування, запобігання злочинності неповнолітніх, звільнення, підстава, наслідки., juvenile, criminal penalties, exemption from punishment and its execution, prevention of juvenile delinquency, release, grounds, consequences.
Бібліографічний опис