Форми недобросовісної конкуренції у сфері реклами

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ДВНЗ “Ужгородський національний університет”
Анотація
У статті надано характеристику форм недобросовісної конкуренції у сфері реклами. Проаналізовано законодавство України в означеній сфері. Удосконалено визначення порівняльної реклами. Обґрунтовано доцільність внесення змін до Закону України "Про рекламу" та Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції". The article describes the forms of unfair competition in the field of advertising. The legislation of Ukraine in the specified area is analyzed. The definition of comparative advertising has been improved. The expediency of making changes to the Law of Ukraine "On Advertising" and the Law of Ukraine "On Protection from Unfair Competition" is substantiated.
Опис
Ключові слова
реклама, недобросовісна конкуренція, недобросовісна реклама, порівняльна реклама, прихована реклама, суб'єкт господарювання, advertising, unfair competition, unfair advertising, comparative advertising, hidden advertising, business entity
Бібліографічний опис
Громенко Ю.О. Форми недобросовісної конкуренції у сфері реклами // Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 1. С. 97 - 100.