ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Визначено та проаналізовано основні історичні етапи корисливо-насильницької злочинності неповнолітніх. Визначено періодизацію та головні риси корисливонасильницької злочинності неповнолітніх, недоліки законодавчих актів, що регламентували профілактику злочинності неповнолітніх. The main historical stages of juvenile offender crime are identified and analyzed. The periodization and main features of juvenile offenders' crimes, deficiencies of legislative acts regulating the prevention of juvenile delinquency were determined. Определены и проанализированы основные исторические этапы корыстно-насильственной преступности несовершеннолетних. Определены периодизацию и основные черты корыстно-насильницькои преступности несовершеннолетних, недостатки законодательных актов, регламентирующих профилактику преступности несовершеннолетних.
Опис
Ключові слова
історичний аналіз, злочинність неповнолітніх, історичні аспекти, корисливо-насильницька злочинність, historical analysis, juvenile delinquency, historical aspects, selfish-violent crime, исторический анализ, преступность несовершеннолетних, исторические аспекты, корыстно-насильственная преступность
Бібліографічний опис
Кулик Л.М., Вєтєва Н.М. Історичні аспекти корисливо-насильницької злочинності неповнолітніх / Л.М. Кулик, Н.М. Вєтєва // Науковий вісник ДДУВС. - 2017. - №4. - С. 179-187.