МОТИВИ ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРІЙНИМИ ВБИВЦЯМИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-04-23
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На основі викладеного, автор стверджує, що серійні вбивства − це особливий вид кримінальних правопорушень проти життя особи, які потребує ґрунтованого дослідження. Без єдиного підходу до розуміння сутності цього явища з погляду теорії та практики неможлива правильна кваліфікація вчинених діянь і належна організація розслідування злочинів, які містять ознаки серійності. Так, за найпоширенішою теоретично-практичною класифікацією серійних вбивць поділяють на візіонерів, місіонерів, гедоністів та мисливців. Based on the above, the author claims that serial murders - this is a special type of criminal offense against life individuals who need a thorough investigation. No one-size-fits-all approach to understanding the essence of this phenomenon from the point of view of theory and practice it is impossible to correctly qualify the committed actions and proper organization of investigation of crimes that contain signs of seriality. Yes, according to the most common theoretical and practical classification serial killers are divided into visionaries, missionaries, hedonists and hunters
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Прутіян Х.О. МОТИВИ ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРІЙНИМИ ВБИВЦЯМИ. Актуальні аспекти криміналістичного та психологічного забезпечення правоохоронної діяльності, м. Одеса, 23 квітня 2021 р. Одеса: ОДУВС, 2021. 269 с. С. 172-176.