Забезпечення інформаційної безпеки під час використання технічних засобів і технологій у дистанційному і кримінальному провадженні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Міжнародний університет бізнесу і права
Анотація
У статті досліджено проблеми забезпечення інформаційної безпеки під час використання технічних засобів і технологій у дистанційному кримінальному провадженні. Проаналізовано пріоритетні напрямки забезпечення надійності застосування систем відеоконференції. Визначено методи підвищення надійності систем застосування режиму відеоконференції та принципи забезпечення захисту інформації від несанкціонованого доступу. Доведено доцільність нормативно-правового закріплення загальної стратегії забезпечення інформаційної безпеки процесуальних дій, які проводяться в дистанційному кримінальному провадженні. ln the article the problems of providing information security during the use of technical means and technologies in remote criminal proceedings are investigated. The priority directions of ensuring the reliability of videoconferencing systems are analyzed. The methods of increasing the reliability of the systems of video conferencing mode and the principles of providing information security protection against unauthorized access are determined. The expediency of legal and legal consolidation of the general strategy of providing information security of procedural actions, which are carried out in remote criminal proceedings.
Опис
Ключові слова
кримінальне провадження, дистанційне провадження, режим відеоконференції, інформаційні технології, інформаційна безпека, criminal proceedings, remote procedure, videoconferencing mode, lnformation Technology, informational security
Бібліографічний опис
Бєжанова А.В. Забезпечення інформаційної безпеки під час використання технічних засобів і технологій у дистанційному і кримінальному провадженні // Правові новели. 2018. № 4. С. 276 - 282.