Щодо до взаємодії як функції державного управління в правоохоронній сфері

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Стаття присвячена розгляду такої категорії, як “взаємодія”. Досліджуються її особливості та дефінітивна характеристика. Значна увага в статті приділяється розгляду державного управління як у широкому, так і у вузькому сенсі. Статья посвящена рассмотрению такой категории, как “взаимодействие”. Исследуются ее особенности и дефинитивная характеристика. Значительное внимание уделяется рассмотрению государственного управления, как в широком, так и в узком значении. The article devoted to review of such category as “cooperation”. Various aspects, including definitional characteristics, are reviewed as well. Significant attention within the article is also drawn towards government administration in it’s broad and narrow sense.
Опис
Ключові слова
взаємодія, функція, управління, державне управління, правоохоронна сфера., взаимодействие, функция, управление, государственное управление, правоохранительная сфера., cooperation, function, administration, government administration, law enforcement sphere.
Бібліографічний опис
Ярмакі В.Х. Щодо до взаємодії як функції державного управління в правоохоронній сфері / В.Х. Ярмакі // Південноукраїнський правничий часопис. - 2015. - №. 3. - С. 19 - 21.