«Модернізація» чи «оновлення»: термінологічна сутність перетворень цивільного законодавства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-11-25
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ, Національна академія внутрішніх справ України
Анотація
Тези містять характеристику сутності понять модернізація, оновлення, рекодифікація з позиції лексичного та правового значення у площині змісту проєкту Концепції оновлення Цивільного кодексу України. Висвітлюються сутнісні риси наведених категорій з позиції внесення змін до нормативно-правової регламентації низки цивільно-правових інститутів. The theses contain a description of the essence of the concepts of modernization, renewal, recodification from the standpoint of lexical and legal meaning in the content plane of the Concept of Renewal of the Civil Code of Ukraine project. The essential features of the above categories are highlighted from the point of view of making changes to the legal regulation of a number of civil law institutions.
Опис
Ключові слова
модернізація, оновлення, рекодифікація, речове право, зобов’язальне право, спадкове право, modernization, renewal, recodification, property law, obligation law, inheritance law
Бібліографічний опис
Маковій В.П. «Модернізація» чи «оновлення»: термінологічна сутність перетворень цивільного законодавства. Українська мова в юриспруденціїї: стан, проблеми, перспективи: матеріали XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції з проблем розвитку та функціонування державної мови, 25 листопада 2021 року. Київ, НАВСУ, 2021. С. 107-111.