ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВА НА ЖИТТЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2022-12-12
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На переконання авторки, доцільним буде створення механізмів правового захисту на рівні держави, які будуть враховувати вищезазначені проблеми захисту права на життя та контролюватися Європейським судом з прав людини для того, щоб унеможливити відхилення держави від забезпечення фундаментального права на життя. In the opinion of the author, it will be expedient to create legal protection mechanisms at the state level, which will take into account the above-mentioned problems of protecting the right to life and be monitored by the European Court of Human Rights in order to make it impossible for the state to deviate from the provision fundamental right to life.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Анаріна Л. ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВА НА ЖИТТЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Всеукраїнська наукова конференція «Державно-правові засади формування безпекового середовища в Україні: сучасні виклики» м. Одеса, 12 грудня 2022 р. / Редкол. Швець Д.В., ректор ОДУВС, д.ю.н., доцент; Корнієнко М.В., проректор ОДУВС, д.ю.н., професор; Бабенко А.М., директор навчально-наукового інституту права та кібербезпеки ОДУВС, д.ю.н., професор; та ін. – Одеса, ОДУВС, 2022. – 144 с. С.29-33.