КРИМІНАЛІСТИЧНА ОЦІНКА ІНФОРМАЦІЇ, ОТРИМАНОЇ В РЕЗУЛЬТАТІ ЗНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ З ТРАНСПОРТНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-04-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автор констатує, що відомості, отримані з баз даних операторів зв'язку, в більшості випадків використовуються в якості доказової інформації. Крім зазначеної інформації, в ході розкриття і розсліду- вання злочинів слідчі звертаються до інформації, яка має допоміжний характер, та яку в криміналістиці зазвичай називають орієнтуючою, необхідної для розробки версій, підготовки слідчих дій тощо. Таким чином, отримання відомостей про телефонні зв’язок дасть можливість слідчому отримати об'єктивно зафіксовану в базі даних операторів зв'язку інформацію, яку можна ефективно використовувати в як доказову так і орієнтуючу й розшукову. The author states that the information obtained from the databases of communication operators is in most cases used as evidentiary information. In addition to the specified information, during the disclosure and investigation of crimes, investigators refer to information that is of an auxiliary nature, and which in criminology is usually called indicative, necessary for the development of versions, preparation of investigative actions, etc. Thus, obtaining information about telephone communications will enable the investigator to obtain information objectively recorded in the database of telecommunications operators, which can be effectively used as evidence, as well as for guidance and search purposes.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Нуца М.П. КРИМІНАЛІСТИЧНА ОЦІНКА ІНФОРМАЦІЇ, ОТРИМАНОЇ В РЕЗУЛЬТАТІ ЗНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ З ТРАНСПОРТНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ. Криміналістичні та психологічні аспекти досудового роз- слідування: матеріали наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 29 квітня 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. 214 с. С. 61-64.