Роль довіри як ціннісно-смислової універсалії в сучасному українському суспільстві

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Розглядається роль довірі як ціннісно-смислової універсалії в сучасному українському суспільстві. The role of trust as a value-semantic universal in modern Ukrainian society is considered.
Опис
Ключові слова
соціальна координація, соціальні пріоритети, соціальна рівновага, цілеспрямування, суспільні перетворення., social coordination, social priorities, social balance, goals, social transformations.
Бібліографічний опис
Надибська О.Я. Роль довіри як ціннісно-смислової універсалії в сучасному українському суспільстві // Стратегія майбутнього: соціально-філософський вимір : матеріали міжкафедрального круглого столу 19 листопада 2015 року / ОДУВС. — Одеса : ОДУВС, 2015. С. 98 - 102.