ПРОТИДІЯ НАРКОЗЛОЧИННОСТІ ШЛЯХОМ НЕГЛАСНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-03-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На думку автора, негласний співробітник є одним з найбільш продуктивних і адекватних засобів операти- вно-розшукової діяльності, який часто використовується оперативними підрозділами у випадках, коли необхідно вирішувати складні завдання щодо виявлення та запобігання наркозлочинності, отримання ін- формації про наркозлочини, що готуються або вчинені та оперативного перекриття певних територій, об’єктів або осіб причетних до наркозлочинності. In the opinion of the author, an undercover employee is one of the most productive and adequate means of operative investigative activity, which is often used by operative units in cases where it is necessary to solve complex tasks related to the detection and prevention of drug crimes, obtaining information about drug crimes being prepared or committed, and operational overlap certain territories, objects or persons involved in drug crime.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Пашаєв А.З.о. ПРОТИДІЯ НАРКОЗЛОЧИННОСТІ ШЛЯХОМ НЕГЛАСНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демокра- тичної правової держави: матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 26 березня 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. 268 с. С. 164-165.