РЕФОРМУВАННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ В УКРАЇНІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України
Анотація
Запровадження лікарського самоврядування в Україні дозволить створити умови для прагнення з боку лікаря і закладу охорони здоров'я надавати якісну допомогу, позбавить пацієнтів від послуг псевдо медичних організацій, забезпечить контроль за медичною діяльністю та сприятиме підвищенню ефективності організації управління вітчизняною медичною галуззю в цілому. The introduction of medical self-government in Ukraine will allow create conditions for the desire of the doctor and health care institution to provide quality care, will save patients from the services of pseudo-medical organizations, ensure control over medical activities and contribute to increasing the efficiency of the organization of management of the domestic medical industry as a whole.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Денисова А.В., Гомон Д.О. РЕФОРМУВАННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ В УКРАЇНІ. Забезпечення цивільної безпеки в Україні: сучасний стан і перспективи: кол.монографія / за заг. ред. О. М. Тищенка, Т. М. Кришталь; Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2018. С. 46 - 54.
Зібрання