СТВОРЕННЯ НАДНАЦІОНАЛЬНИХ ПРАВООХОРОННИХ СТРУКТУР У БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-03-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Зазначений перелік не є вичерпним, а лише ілюструє основні напрямки з питань правового забезпечен- ня міжнародної правоохоронної інтеграції України. На нашу думку, лише після створення правового під- ґрунтя, відповідних соціально-економічних умов та набуття певного досвіду у цьому напрямку діяльності можна ставити питання про створення наднаціональних правоохоронних структур до компетенції яких буде віднесено й Україну. The specified list is not exhaustive, but only illustrates the main areas of legal support for the international law enforcement integration of Ukraine. In our opinion, only after creating a legal basis, appropriate socio-economic conditions and gaining some experience in this field of activity it is possible to raise questions about the creation of supranational law enforcement structures, the competence of which will include Ukraine.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Заєць О.М. СТВОРЕННЯ НАДНАЦІОНАЛЬНИХ ПРАВООХОРОННИХ СТРУКТУР У БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали Х міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 30 березня 2018 р. — Одесса: ОДУВС, 2018. — 282 с. С. 165-167.