Сучасний стан нормативно-правового регулювання соціального захисту поліцейських в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Стаття присвячена дослідженню сучасного стану нормативного правового регулювання соціального захисту поліцейських. У статті проаналізовано нормативно-правові акти, наукові дослідження та практику застосування законодавства щодо соціального захисту поліцейських. Визначено, що Національна поліція України є одним із важливих та необхідних державних інститутів у сучасних умовах, яка займає одне з ключових місць та реалізує правоохоронну функцію, виконує широке коло завдань, у тому числі захист прав та свобод громадян. The given article outlines the study of the current state of normative legal regulation of police officers’ social protection. The article analyses normative legal acts, scientific research, and the practice of applying legislation regarding the social protection of police officers. It was determined that one of the most important and necessary state institutions in modern conditions is The National Police of Ukraine, which occupies one of the key positions by implementing the law enforcement function and performing a wide range of tasks to protect the rights and freedoms of citizens, and therefore the social protection of police employees plays an important role.
Опис
Ключові слова
соціальний захист, соціальне забезпечення, гарантії, поліцейський, працівник, держава, Національна поліція України, національне законодавство; social protection, social security, guarantees, police officer, employee, state, National Police of Ukraine, national legislation.
Бібліографічний опис
Пташенко С.І., Ізбаш К.С. Сучасний стан нормативно-правового регулювання соціального захисту поліцейських в Україні // Південноукраїнський правничий часопис. - 2023. - № 4. - С. 77-81.