Адміністративно-правове та організаційне забезпечення охорони здоров'я в Україні: теорія і практика

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У монографії викладені сучасні проблеми адміністративно-правового та організаційного забезпечення охорони здоров'я в Україні, враховуючи факти ухвалення Верховною Радою України наприкінці 2017 року низки законів, спрямованих на суттєві зміни у сфері охорони здоров'я. Монографія розрахована на науковців, викладачів, студентів та слухачів вищих навчальних закладів, та всіх тих, для кого питання адміністративно-правового та організаційного забезпечення охорони здоров'я становлять певний інтерес. The monograph outlines the current problems of administrative, legal and organizational support of health care in Ukraine, given the adoption by the Verkhovna Rada of Ukraine in late 2017 of a number of laws aimed at significant changes in health care. The monograph is intended for scientists, teachers, students and students of higher educational institutions, and all those for whom the issues of administrative, legal and organizational support of health care are of some interest.
Опис
Ключові слова
забезпечення охорони здоров’я, публічне адміністрування, державний контроль, зарубіжний досвід, напрями удосконалення, health care provision, public administration, state control, foreign experience, directions of improvement
Бібліографічний опис
Гомон Д.О. Адміністративно-правове та організаційне забезпечення охорони здоров'я в Україні: теорія і практика: моногр. / за наук. ред. к.ю.н., доц. А.В. Денисової; Д.О.Гомон. – Одеса: ОДУВС, 2019, —215 с.
Зібрання