Про необхідність встановлення адміністративного нагляду за членами організованих злочинних угрупувань в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024-03-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Як показали результати застосування статистичного методу дослідження кримінально-правових явищ і процесів, розпочинаючи з 1993 року (часу введення в дію Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю») та впродовж 2001-2022 р. р. (часу прийняття нового КК України), однією з потенційних загроз встановленому правопорядку та в цілому національній безпеці для нашої держави виступають організовані злочинні угрупування, види яких визначені у вказаному вище Кодексі (ст. ст. 26-28, ст. 255). As shown by the results of the application of the statistical method of researching criminal-legal phenomena and processes, starting from 1993 (the time of the implementation of the Law of Ukraine "On the Organizational and Legal Basis of Combating Organized Crime") and during 2001-2022 (the time adoption of the new Criminal Code of Ukraine), one of the potential threats to the established legal order and national security in general for our country are organized criminal groups, the types of which are defined in the above-mentioned Code (articles 26-28, article 255).
Опис
Ключові слова
адміністративний нагляд, члени організованих злочинних угрупувань, кримінальне правопорушення, кримінальне покарання; administrative supervision, members of organized criminal groups, criminal offense, criminal punishment;
Бібліографічний опис
Явтушенко А.М. Про необхідність встановлення адміністративного нагляду за членами організованих злочинних угрупувань в Україні. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали XVI міжнар. наук.-практ. інтернет конф., м. Одеса, 29 березня 2024 р. Одеса: ОДУВС, 2024. С.279-281.