ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОЛА ОСІБ В СИСТЕМІ СЛУЖБОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016-10-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автором наголошується, що питання службової підготовки тих, хто стоїть на варті захисту прав та свобод громадян, заслуговує особливої уваги. Аналіз чинних нормативно-правових актів, які закріплюють основні засади професійної підготовки працівників Національної поліції України надав можливості дійти висновку про те, що наразі законодавцем визначено вичерпний перелік осіб в системі службової підготовки працівників Національної поліції України, а також їх компетенцію. The author emphasizes that the issue of professional training of those who stand guard to protect the rights and freedoms of citizens deserves special attention. The analysis of the current legal acts, which establish the basic principles of professional training of the National Police of Ukraine, made it possible to come to the conclusion that currently the legislator has defined an exhaustive list of persons in the system of official training of the National Police of Ukraine, as well as their competence.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Конєв О.Ю. ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОЛА ОСІБ В СИСТЕМІ СЛУЖБОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ. Актуальні проблеми професійної підготовки поліцейського: матеріали кругл. столу, м.Одеса, 26 жовтня 2016 р. — Одеса : ОДУВС, 2016. — 204 с.С. 91-94.