Пишемо правильно

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Навчальний посібник містить теоретичні матеріали та систему письмових вправ з української мови для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Увагу приділено як власне орфографії, так і практикуму з її опанування. У посібнику представлено теоретичний матеріал, вправи і завдання, список рекомендованої літератури. Посібник орієнтовано на студентів та аспірантів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Шаповаленко Н. М. Пишемо правильно: навчальний посібник / Н. М. Шаповаленко. — Одеса : ОДУВС, 2023. — 70 с.