Соціaльний захист людини в умовах воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-05-25
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
На переконання авторки дослідження суттєвих нововведень у системі соціального захисту не відбулося, за винятком перетворення щомісячної адресної допомоги ВПО на допомогу на проживання і фактичної відміни критеріїв її отримання. Що стосується пенсійного забезпечення, то вітчизняне законодавство було успішно вдосконалено щодо продовження терміну допомог і виплат. Український уряд активно співпрацює з міжнародними та національними волонтерськими організаціями, що дає можливість надавати значну допомогу тим категоріям громадян, які постраждали від війни. According to the author of the study, there have been no significant innovations in the social protection system, with the exception of the conversion of monthly targeted assistance to IDPs into accommodation assistance and the actual cancellation of the criteria for receiving it. As for pension provision, domestic legislation has been successfully improved regarding the extension of benefits and payments. The Ukrainian government actively cooperates with international and national volunteer organizations, which makes it possible to provide significant assistance to those categories of citizens who suffered from the war.
Опис
Ключові слова
соціальний захист, інформаційне забезпечення, населення в умовах війни, соціальні права і свободи, забезпечення підтримки переселенців. social protection, information provision, the population in conditions of war, social rights and freedoms, provision of support for displaced persons.
Бібліографічний опис
Камінська, О. Соціaльний захист людини в умовах воєнного стану. Професійна підготовка поліцейських в Україні: методологія, теорія, практика: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 25 травня 2023 р. / Одеса: ОДУВС, 2023. С.63-67.