Complex methodological fundamentals for the study of social priorities

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Study on social priorities requires establishing of comprehensive methodology; consequently the complexity of object research has necessitated its many-sided consideration. Вивчення соціальних пріоритетів вимагає створення комплексної методології; отже, складність дослідження об'єкта зумовила необхідність його багатостороннього розгляду.
Опис
Ключові слова
methodology of social phenomena, social philosophy, social priorities, sociology, philosophy, social problem, social priorities., методологія соціальних явищ, соціальна філософія, соціальні пріоритети, соціологія, філософія, соціальна проблема, соціальні пріоритети.
Бібліографічний опис
Nadydska О. Complex methodological fundamentals for the study of social priorities // Соціально-гуманітарні пріоритети України в контексті євроінтеграційних процесів : матер. міжуніверситетського круглого столу – Одеса : Астропрінт, 2017. – С. 61 – 64.