Підвищення рівня комунікативної компетентності при іншомовній підготовці майбутніх працівників правоохоронних органів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-04-24
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Авторка констатує, що Іншомовна підготовка курсантів за умови вдосконалення її організаційно-педагогічного та методичного забезпечення, може зробити реальний внесок у розв’язання актуального завдання – формування високого рівня іншомовної комунікативної компетентності майбутніх поліцейських з урахуванням европейського курсу нашої країни. The author states that foreign language training of cadets, provided that its organizational, pedagogical and methodical support is improved, can to make a real contribution to the solution of the urgent task - the formation of a high level of foreign language communicative competence of future police officers, taking into account the European course of our country.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Яворська, А. Підвищення рівня комунікативної компетентності при іншомовній підготовці майбутніх працівників правоохоронних органів. Актуальні питання розвитку комунікації в професійній діяльності правоохоронних органів: виклики ХХІ століття: Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції (24 квітня 2023 року). Одеса: ОДУВС, 2023. С.59-61.