ДЕФІЦИТ ПИТНОЇ ВОДИ В СВІТІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-03-27
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Вивчення проблем пов’язаних з доступом до водних ресурсів, та визначення пріоритетних напрямів щодо збереження, використання, охорони та відновлення водних ресурсів в країні є першочерговим завданням для поліпшення якості питної води в Україні. The study of problems related to access to water resources and the determination of priority directions for the preservation, use, protection and restoration of water resources in the country is a priority task for improving the quality of drinking water in Ukraine.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Заволокіна В.А., Маковій В.П. ДЕФІЦИТ ПИТНОЇ ВОДИ В СВІТІ. Проблемні питання правоохоронної та правозахисної діяльності в контексті євроінтеграційних тенденцій : матеріали міжнародної курсантсько-студентської наук.-практ. конф., м. Одеса, 27 березня 2020 р. / редкол. В. П. Маковій, та ін. — Одеса, ОДУВС, 2020. С. 90 - 95.