ЗАСТОСУВАННЯ «ЗЕЛЕНОЇ КІМНАТИ» ПРИ ОПИТУВАННІ ДІТЕЙ: АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПОТЕНЦІАЛ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-06-23
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Проведення допиту дитини у «Зеленій кімнаті» також дозволяє опитати навіть дуже маленьку дитину. Спостерігаючи, як дитина грає з іграшками, можна зробити висновок, наприклад, що вона може бути жертвою сексуального насильства, оскільки дитина може імітувати статевий акт за допомогою анатомічних ляльок, не розуміючи його суті через свій вік і розвиток, а просто копіює те, що бачила. Для дитини такий допит у «Зеленій кімнаті» є менш травматичним та попереджає подвійну травматизацію, оскільки він проводиться в комфортній і дружній атмосфері, нагадує звичайну кімнату, що допомагає дитині бути повністю зосередженою на допиті, навіть якщо це виглядає як гра, особливо у випадку маленьких дітей. Interrogating a child in the "Green Room" also allows you to interview even a very young child. Observing how a child plays with toys, it is possible to conclude, for example, that he may be a victim of sexual abuse, because the child can imitate sexual intercourse with the help of anatomical dolls, not understanding its essence due to his age and development, but simply copying what he saw . For the child, such an interrogation in the "Green Room" is less traumatic and prevents double trauma, because it is carried out in a comfortable and friendly atmosphere, reminiscent of a normal room, which helps the child to be fully focused on the interrogation, even if it looks like a game, especially in the case of small children children.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кравченко, А. ЗАСТОСУВАННЯ «ЗЕЛЕНОЇ КІМНАТИ» ПРИ ОПИТУВАННІ ДІТЕЙ: АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПОТЕНЦІАЛ. Захист прав дитини в умовах військової агресії : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 23 червня 2022 р.). – Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. – 316 с. С.144-147.